Nastupit će polaznici dječjeg vrtića, učenici osnovne škole, a članovi pjevačkoga zbora KUD-a Sumarton predstavit će igrokaz „Seoska krčma”. U okviru programa bit će prikazan običaj krštenja mošta

Hrvatska samouprava u suradnji s Hrvatskim kulturno-prosvjetnim zavodom «Stipan Blažetin» i Hrvatskom samoupravom Zalske županije 15. studenoga priređuje Martinje u Pomurju.
U okviru programa, koji će početi u 16 sati u Seoskome domu, nastupit će polaznici dječjeg vrtića, učenici osnovne škole, a članovi pjevačkoga zbora KUD-a Sumarton predstavit će igrokaz „Seoska krčma”. U okviru programa bit će prikazan običaj krštenja mošta.
(mcc.croatica.hu)