Zaklada “Agostina Piccoli” osnovala je literarnu nagradu “Fondacione Piccoli“, koja se dodjeljuje za ostvarenja na području kulture i umjetnosti, s temama vezanim uz jezik, tradiciju i povijest moliškohrvatske zajednice. Natječaj je otvoren do 5. kolovoza 2016.

Zaklada “Agostina Piccoli” osnovala je literarnu nagradu “Fondacione Piccoli“, koja se dodjeljuje za ostvarenja na području kulture i umjetnosti, s temama vezanim uz jezik, tradiciju i povijest moliškohrvatske zajednice. Natječaj je otvoren do 5. kolovoza 2016. Osnovana je s ciljem da se približi i kroz mass-medije popularizira jezična, povijesna i kulturna baština, te da se na taj način promiče interes za moliškohrvatsku zajednicu, s naglaskom na njezinom statusu posebne jezične manjine.
Nagrada je literarna i nagrada “Mali umjetnik”. Prvo, u obzir dolaze sva prozna djela (članci, studije, prikazi, novele, priče,…) i poezija na moliško-hrvatskom jeziku. Prozna djela i poezija mogu biti napisani i na talijanskom i hrvatskom jeziku. Nagrada “Mali umjetnik” se dodjeljuje djeci do navršene 12. godine. Na natječaj se mogue prijaviti s likovnim i s literarnim ostvarenjima.
Radove treba poslati ili donijeti na adresu: Fondazione “Agostina Piccoli” Centro di Documentazione via Castello, 47 I-86030 Montemitro (CB) ili se mogu poslati i elektroničkom poštom na adresu: fondazione.piccoli@gmail.com
Odbor koji ocjenjuje i nagrađuje djela sastoji se od pet članova: predsjednik Zaklade “Agostina Piccoli” iz Mundimitra; dva predstavnika društava iz Filiča i Kruča, jedan stručnjak za hrvatski jezik i jedan stručnjak na pedagoškom polju;
Prva tri nagrađena autora dobit će odličje. Autor prvonagrađenog djela u kategoriji nagrade “Mali umjetnik” dobit će nagradu u skladu svojoj dobi i interesa. Nagrađeni radovi – i ostali izabrani – bit će objavljeni u zbirci literarnih ostvarenja, u izdanju Zaklade ‘Agostina Piccoli’.