Leksikografsko djelo objavljeno u prigodi tristote obljetnice utemeljenja Sinjske alke i Sinjske pobjede (1715) kroz natuknice obrađuje relevantne pojmove koji se odnose na važnije sastavnice ove višestoljetne manifestacije igre i viteštva

Leksikografsko djelo objavljeno u prigodi tristote obljetnice utemeljenja Sinjske alke i Sinjske pobjede (1715) kroz natuknice obrađuje relevantne pojmove koji se odnose na važnije sastavnice ove višestoljetne manifestacije igre i viteštva. Leksikon je namijenjen svima koji žele znati više o povijesti, ustroju, izvedbi i značenju Alke. Bitni sadržajni dijelovi Leksikona odnose se podjednako na povijest te igre, na prošlost sredine u kojoj je nastala i u kojoj se održava te na pravila prema kojima se, dijakronijski, viteška igra održavala.
U leksikon ovog tipa obvezatno su morali ući statistički podatci o godinama održavanja Alke, o svim sudionicima tih događanja, alkarskim upravama i njihovoj ulozi u upravljanju Alkom i u njezinoj provedbi, o opremi sudionika te o svim popratnim događanjima koja prate alkarsko godišnje natjecanje. Stoga su u Leksikon uvrštene teme o postanku igre, o povijesnome životu Sinja i Alke, o pravilima igre i pravilnicima Alke, o ustroju i izvedbenom okviru igre, o sudionicima te o imanentnom i društvenom značenju Sinjske alke.
Urednik izdanja je Stipe Botica. Leksikon je izašao u Biblioteci Izdanja u suradnji, urednica Romana Horvat, recenzenti Krešimir Nemec i Pavao Pavličić, lektura Zlata Babić, likovno i grafičko oblikovanje Željko Podoreški.
Knjiga je opremljena sa 256 ilustracija (218 u koloru), predgovorom, popisima suradnika i kratica, pojmovnim kazalom, bibliografijom te Prilozima (pogovor Nenada Moačanina o turskoj vlasti u Sinju i Cetinskoj krajini, sažeci na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.
www.matica.hr