U Leksikonu, objavljenom u suradnji Školske knjige i HAZU-a, eminentni stručnjaci i poznavatelji kulturne baštine hrvatskoga srednjovjekovlja predstavljaju bogatstvo europske, svjetske i nacionalne kulturne baštine

U Leksikonu hrvatskoga srednjovjekovlja, objavljenom u suradnji Školske knjige i HAZU-a, eminentni stručnjaci i poznavatelji kulturne baštine hrvatskoga srednjovjekovlja predstavljaju bogatstvo europske, svjetske i nacionalne kulturne baštine. U tekstualnom dijelu sadržano je gotovo sve što su Hrvati ostvarili na razini književnih, filozofskih, umjetničkih i drugih znanstvenih postignuća i tako pridonijeli europskoj i svjetskoj kulturnoj baštini. Leksikon sadrži ukupno 1200 autorskih kartica teksta. Podijeljen je tematski na četiri zaokružene cjeline u kojima se obrađuju osobe, događaji, pojmovi i kronologija.
Interdisciplinarnim pristupom na stranicama Leksikona dobivamo uvid u tisuću godina povijesti koja se odigrala na prostorima koje danas baštinimo, a obilježili smo ih i obogatili našom pisanom kulturom koja je u ranome srednjem vijeku bila trojezična (hrvatski, srednjovjekovni latinski, staroslavenski/crkvenoslavenski) i tropismena (latinica, glagoljica, ćirilica) te umjetničkim izričajem na hrvatskom društvenom i političkom prostoru.
Školska knjiga objavila je 2017. godine „Leksikon hrvatskoga srednjovjekovlja“ (891 str.) koji su priredili Franjo Šanjek i Branka Grbavac, a na kojem je surađivalo više autora.Zastupljeni su autori: Josip Bratulić, Milko Brković, Lovorka Čoralić, Stjepan Ćosić, Alojz Ćubelić, Branka Grbavac, Ante Gulin, Damir Karbić, August Kovačec, Vanda Kraft Soić, Marino Manin, Lujo Margetić, Mirjana Matijević Sokol, Anica Nazor, Elvis Orbanić, Tomislav Raukar, Josip Šalković, Franjo Šanjek, Igor Šipić, Marinko Šišak i Nenad Vekarić.
(shop.skolskaknjiga.hr</a>)<br /><br /><a href="https://www.jutarnji.hr/kultura/knjizevnost/sve-o-najmracnijoj-epohi-europske-i-hrvatske-povijesti-autor-razotkriva-poznate-licnosti-i-iz-zaborava-izvlaci-nepoznate-i-nepostojece/7053842/” target=”_blank”>Doznajte više