U okviru Hrvatskog kiritofa nastupa Ansambl narodnih pjesama i plesova Hrvatske Lado, koji od 1949. skrbi na očuvanju tradicijskog blaga i oživljavanju zaboravljenih običaja

U okviru Hrvatskog kiritofa 25. listopada u 20,00 sati u Velikom Borištofu nastupa Hrvatski folklorni ansambl Lado.
Ansambl u originalni nošnjama, uz savršenu izvedbu plesača i svirača, izvodi spektakularne koreografije. 
Najcjenjeniji hrvatski ansambl narodnih plesova i pjesama napunio je šezdeset i četiri godine rada na očuvanju tradicijskog blaga i oživljavanju zaboravljenih običaja.
(Kuga)