Okrugli stol “Valorizacija stećaka u turizmu” i izložba “Stazama stećaka” dio su projekta prekogranične suradnje koji provodi Regionalna razvojna agencija DUNEA

U sklopu projekta HERCUL – Valorizacija kulturne baštine srednjovjekovnih stećaka na zapadnom Balkanu 5. rujna je u Dubrovniku održan okrugli stol “Valorizacija stećaka u turizmu”, nakon kojega je u Luži otvorena međunarodna izložba “Stazama stećaka”.
Na okruglom stolu predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta HERCUL, u sklopu kojega je donesena i Strategija za očuvanje stećaka koja je, između ostalog, dala smjernice kako dalje razvijati potencijal koji u turističkom i kulturološkom smislu pružaju lokaliteti sa stećcima.
Pri kraju je i formiranje Staze stećaka koja će obuhvatiti ukupno 32 lokaliteta sa stećcima na području četiri države uključene u projekt – Hrvatske, BiH, Crne Gore i Srbije.
“Ovom turističkom stazom, koja može funkcionirati kao zajednička, ali i kao četiri odvojene cjeline, omogućit će se i gospodarska valorizacija kulturnih dobara na tom području. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji najviše je uključenih lokacija, njih čak 19 od Neretve do Konavala, gdje se u Dubravci, uz crkvu svete Barbare nalazi jedan od dva hrvatska lokaliteta, kandidata za uvrštavanje na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a, kao i lokalitet Novakovo greblje u Dubrovačkom primorju jedno od najsačuvanijih i najljepših lokaliteta sa stećcima u nas na kojem su, u okviru projekta HERCUL, obavljena arheološka istraživanja i konzervacija stećaka”, kazao je moderator okruglog stola Vijekoslav Vijerda.
Izložbom fotografija Zorana Marinovića “Stazama stećaka” predstavljeno je ovo iznimno vrijedno i jedinstveno kulturno-povijesno nasljeđe četiriju država. Nakon Dubrovnika, izložba će biti predstavljena u Bruxellesu i zemljama partnerima, da bi se na kraju, u studenom, vratila u Dubrovnik u sklopu završne konferencije projekta HERCUL.
Nositelj projekta prekogranične suradnje je Regionalna razvojna agencija DUNEA, a partner na projektu Dubrovačko-neretvanska županija.
(Hina)