Sekulić se predstavlja izložbom „Izvori europske kulture od antike do današnjice“, koja se otvara u 19:30 sati u Gradskoj galeriji

U Hildenu, gradu u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija će od 19. listopada do 4. studenoga godine biti postavljena izložba Kristijana Sekulića, akademskoga slikara hrvatskoga podrijetla iz Novoga Sada.
Sekulić se predstavlja izložbom „Izvori europske kulture od antike do današnjice“, koja se otvara 19. listopada u 19:30 sati u Gradskoj galeriji.
Kristijan Sekulić je rođen 1969. u Novom Sadu, gdje je završio srednju umjetničku školu za dizajn grafike. Od 1992. do 1994. živi i radi u Pragu, Beču i Budimpešti. Od 1994. do 1996. radi kao vanjski suradnik – asistent scenografa na TV NS te kao honorarni suradnik Nezavisnog, izrađujući strip „Lala“ s antiratnim i antirežimskim porukama. S manjim prekidima od 1999. do 2004. živi i radi u Göttingenu (Njemačka), a potom u Mellingenu i Solothurnu (Švicarska), gdje postiže zavidni uspjeh.
Na poziv msgr. Stjepana Milera vraća se u domovinu i izrađuje na srednjem djelu stropa svetišta Gospe Snježne na Tekijama serijal slika iz ciklusa Slavnih otajstava krunice kao i veliku scenu bitke kod Petrovaradina 1716.
Godine 2000. dobiva zvanje „počasnog sakralnog slikara“ pri biskupiji Đakovačko-srijemskoj. Od 2007. do 2011. u cijelosti je oslikao unutarnje zidove dviju pravoslavnih crkava. Od 2011. radi na obnovi unutrašnjosti crkve Sv. Ivana Nepomuka u Gibarcu.
Imao je 18 samostalnih izložaba, a sudjelovao je na 16 skupnih. Dobitnik je nagrade za slikarstvo grada Berna 2003. Zastupljen je u ilustriranoj monografiji Muzeja Vojvodine o sudionicima na kolonijama od 1997. do 2007. Jedan je od osnivača Hrvatske likovne udruge „Cro Art“ u Subotici. Živi i radi u Novom Sadu.
Izlagao je na 18 samostalnih i 16 skupnih izložaba, među ostalim u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici, Američkom kutku u Novom Sadu, u prostorijama Talijanskog kulturnog centra »Il Belpaese« u Petrovaradinu…
(Hrvatski glas Berlin)