Dominikanac i povjesničar Stjepan Krasić, autor monografije o povijesti zadarskog Generalnog učilišta, napisao je knjigu Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka koja će biti predstavljena u sklopu Mostarskog proljeća 2013. – XV. dana Matice hrvatske u Amfiteatru Sveučilišta u Mostaru

 

U sklopu Mostarskog proljeća 2013. – XV. dana Matice hrvatske, 9. svibnja, u Amfiteatru Sveučilišta u Mostaru bit će priređeno predstavljanje knjige prof. dr. sc. Stjepana Krasića “Nastanak i razvoj školstva – od antike do srednjeg vijeka”.
U programu predstavljanja sudjeluju: prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Mladen Bevanda, profesor emeritus, Ivan Sivrić, prof. MH Mostar i prof. dr. sc. Stjepan Krasić, prof. emeritus, autor.
Dominikanac i povjesničar Stjepan Krasić, autor monografije o povijesti zadarskog Generalnog učilišta, napisao je knjigu Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka. Zahtjevna tema koja se odnosi na golemo područje i dugačko vremensko razdoblje. Uz Uvod i Zaključak knjiga obuhvaća 16 poglavlja. Raspon se kreće od Grčke – kolijevke europske civilizacije, Rima – kulturnog baštinika, znanja kasne antike, kulture Irske i Velike Britanije, karolinške renesanse, otomanskog razdoblja, arapske kulture, preporoda XII. i XIII. st., prvih medicinskih škola (Salerno i Montpellier) i procvata pravne znanosti. Obuhvaćene su i samostanske i katedralne škole, s posebnim osvrtom na školu u Chartresu, pariške škole i nastanak sveučilišta, te kao završni odlomak – uloga knjige u prenošenju znanja.
Osobiti je doprinos autora proučavanju srednjeg vijeka i njegovoj revalorizaciji. Upravo je to razdoblje sačuvalo dijelove antičke kulture od najezde barbara, a kao njegova konstanta može se istaknuti borba protiv neznanja. Knjiga obuhvaća 312 stranica i 164 ilustracije. Popraćena je bibliografskim bilješkama uz tekst, bibliografijom od 509 jedinica na kraju knjige i kazalima osobnih i geografskih imena.
O iznimnoj vrijednosti ovog priručnika govori i podatak da je u tijeku prevođenje na engleski i ruski jezik, a prof. A. Simonić u svojoj recenziji predložio ju je kao znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zadru.
(Hrvatska riječ / www.gkzd.hr)