Skupština je za predsjednika UO izabrala Aleksandra Dendera, za predsjednika NO Dinka Miloševića, za kolovođu Tripu Miloševića, za domaćina Zdravka Miloševića i za predsjednika Odbora za njegovanje tradicija Sašu Miloševića

a redovitoj izbornoj skupštini Bokeljske mornarice 809 Kotor – podružnice Kotor, održanoj 29. ožujka u Kotoru, usvojeni su izvještaji o radu 2010.-2014., izabrani novi organi upravljanja, a usvojen je i prijedlog izmjene Statuta Bokeljske mornarice 809, koju čine četiri podružnice Kotor, Tivat, Herceg Novi i Beograd – prenosi Radio Kotor.
Skupština je za predsjednika Upravnog odbora izabrala Aleksandra Dendera, za predsjednika Nadzornog odbora Dinka Miloševića, za kolovođu Tripu Miloševića, za domaćina Zdravka Miloševića i za predsjednika Odbora za njegovanje tradicija Sašu Miloševića
U uvodnom izlaganju, predsjednik podružnice i viceadmiral Bokeljske mornarice 809. Ilija Radović istakao je značaj ove organizacije kao čuvara tradicije duge 1200 godina.
Nakon toga obrazloženje prijedloga za izmjenu Statuta zajedničke organizacije Bokeljska mornarica 809 dao je novi predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Dender.

Više