U knjizi mr. sc. Ivana Mancea obrađuje se problematika prve hrvatske tiskare za koju se pretpostavlja da je egzistirala upravo u Kosinju. Autor je pronašao je i obradio Kosinj kroz ukupno 84 geografske karte, gdje je detektirao toponim Kosinj u 15 različitih oblika

Kao podsjetnik na 530. obljetnicu prve tiskane knjige u Hrvata, Misala po zakonu rimskog dvora, 22. 02. 1483. (Editio princeps/Prvotisak) u knjizi mr. sc. Ivana Mancea se obrađuje problematika prve hrvatske tiskare za koju se pretpostavlja da je egzistirala upravo u Kosinju.
Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi dio obrađuje Zvonimira Kulundžića i njegov znanstveni rad o Prvotisku te nastavno analizu i znanstvenu utemeljenost kosinjske teze i drugih teza o mjestu tiskanja Prvotiska. Drugi dio donosi do sad najopsežniju kartografsku analizu Kosinja i kosinjskog kraja (u kontekstu tiskare), a gdje se obrađuje pojavnost Kosinja na geografskim kartama od 16. st. do početka 20. st.
Autor pronašao je i obradio Kosinj kroz ukupno 84 geografske karte, gdje je detektirao toponim Kosinj u 15 različitih oblika, a što je svakako značajan povijesni izvor pojavnosti Kosinja na starim geografskim kartama. Što ta pojavnost Kosinja govori u kontekstu kosinjske tiskare, ostaje za pročitati u knjizi.

Doznajte više na https://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=20516
I http://hr.linkedin.com/pub/ivan-mance/59/101/aa4