Tridesetu obljetnicu orkestar je proslavio u Musikvereinu izvođenjem Bersina orkestralnog djela Smrt dvorske lude prvi put u Beču

Hrvatski komorni orkestar pod ravnanjem šefa dirigenta Mirana Vaupotića te međunarodni solisti Eunsie Hong, SofiaTumanyan, Moises Molin, Steven Scheschareg, Youngeun Kim i Oratorijski zbor crkve Sv. Marka ‘Cantores Sancti Marci’ nastupili su u srijedu, 21. veljače u Zlatnoj dvorani bečkog Musikvereina, a bečka publika za izvedbu ih je nagradila dugim aplauzom i ovacijama.
Pod vodstvom maestra Mirana Vaupotića, Hrvatski komorni orkestar u prvom dijelu koncerta praizveo je u Beču djelo “Smrt dvorske lude” (La morte del Buffone) Blagoja Berse. Zatim je slijedilo djelo “Rokoko varijacije” Petra Iljiča Čajkovskog.
“Ponosni smo da 30. obljetnicu orkestra upravo slavimo u Musikvereinu i da smo izveli Bersino orkestralno djelo Smrt dvorske lude prvi put u Beču.“
Idući koncert ansambl je održao sutradan, 22. veljače u velikoj dvorani Mozarteuma u Salzburgu.

Koncert Hrvatskog komornog orkestra u Beču održan je u organizaciji austrijske udruge za međunarodnu glazbu i kulturnu potporu (IMK), a u suradnji s Ministarstvom kulture RH, Uredom za kulturu grada Zagreba i skupštinom grada Zagreba. (Hina)