Članovi klape Gregor Potisk, Boštjan Razboršek, Marko Škofič, Mihael Mikluš, Matjaž Vezonik, Martin Hrastnik, Matej Strašek i direktor Marko Mandir će održati svoj Martinski koncert

Klapa Dalmari u restauraciji i pivnici Štajerc će 10. studenoga u 20:00 sati održati koncert. Klapa postoji kao sekcija HKD Maribor, a čine je Gregor Potisk, Boštjan Razboršek, Marko Škofič, Mihael Mikluš, Matjaž Vezonik, Martin Hrastnik, Matej Strašek i predsjednik HKD Maribor Marko Mandir. (www.rtvslo.si)

Klapa će održati svoj Martinski koncert u Mariboru.