Znanstveni kolokvij Život i djelo isusovaca p. Filipa Kaušića (1618.-1683.) – studenta Sveučilišta u Beču i prvoga rektora Sveučilišta u Zagrebu će se održati 12. siječnja u Beču

U susret 400. obljetnici Kaušićeva rođenja, znanstveni kolokvij Život i djelo isusovaca p. Filipa Kaušića (1618.-1683.) – studenta Sveučilišta u Beču i prvoga rektora Sveučilišta u Zagrebu će se održati u četvrtak, 12. siječnja u Beču, Rathausstrasse 15 (Kellerraum) u u 18,30 sati.

Godine 2018. će se navršiti 400 godina od rođenja znamenitoga gradišćanskoga Hrvata, isusovca, rektora Zagrebačke akademije (Academia Zagrabiensis) Filipa Kaušića (1618. – 1683.) koji se kao rektor Zagrebačkoga kolegija obratio 1669. rimskom caru i ugarsko-hrvatskom kralju Leopoldu I. s molbom da se zagrebačkom studiju podijele uobičajena prava i povlastice. Rektor Kaušić je kod kralja Leopolda I. uspio postići potpisivanje povelje o priznavanju akademskih prava u Ebersdorfu 23. rujna 1669. godine.
(www.hpi.or.at)