U organizaciji Turističke za­jednice Općine Velika i Kud-a Ivan Goran Kovačić Velika, a pod pokroviteljstvom Općine Velika 30. i 31. svibnja do 1. lipnja o.g. održana je tradicionalna manifestacija, 24. Međunarodna sm­o­tra folklora u Velikoj pod ges­lom „Čuvaj­mo običaje zavi­č­a­ja“, koju su najavili načelnik općine Velika Vlado Boban, direktor TZ Velika Tomislav Galić i predsjednik Kud-a Ivan Goran Kovačić Velika Stanko Raguž.

Produženog vik­enda krajem svibnja i početkom lipnja Folklorni ansambl Ko­lo-Slavuj je koristio za kratku tur­neju u Hrvatsku. Povod je bio poziv na 24. Međunarodnu smotru folklora »Čuvajmo obi­čaje zavičaja« u mjestu Velika u Slavoniji. Ova smotra je bila osnovana kao regionalna, natjecateljska smotra, kakvih ima u velikom broju u svim regijama širom Hrvatske. Prije nekoliko godina je prerasla u međunarodnu smotru s ciljem, da bi se na toj manifestaciji uz domaće gru­pe i ansamble iz različnih krajeva Hrvatske prezentirale folklorne grupe svih hrvatskih m­anjina širom Europe. Do sa­da su bili zastupani Hrvati iz Vojvodine, Rumunjske, Ugarske, Bosne i Hercegovine, a ovo ljeto sa Kolo-Slavujem po prvi put i gradišćanski Hrvati.

Cilj Međunarodne smotre folklora je da postane vodeća etno-g­a­stro manifestacija u regiji ka­ko bi se općina Velika prezentirala kao prihvatljiva tu­ristička destinacija koja svako lje­to pruža sve više mogućnosti i organizira sve više manifestacija.

U okviru trodnevne priredbe »Čuvajmo običaje zavičaja« je priređena i manifestacija „Najduži stol u Hrvata“, na kojem su Koloslavujci isto sudjelovali sa velikim stolom nudeći tradicionalna jela iz svih krajeva odakle dolaze članovi ansambla kao i vina hrvatskih vinara iz Gradišća (Hrvatske novine su već pisale o tome). Pro­gram u subotu je završio s pr­a­vom tamburaškom feštom, ka­kva se samo može doživjeti u Slavoniji. Jedan sastav je mijenjao drugoga, ogromni šator dupkom pun, a svi plešu sla­vonska kola i drmeš.

Vrhunac manifestacije je bio u nedjelju, koja je počela sa sv. misom na kojoj su sudjelovali svi sudionici smotre, po je­dan par svakoga ansambla u svojoj narodnoj nošnji. Otp­o­dne je slijedila povorka od kr­a­ja sela do šatora, gdje su na pozornici nastupili svi ansambli prezentirajući folklor svojega kraja u programu od de­set do petnaest minuta. Ko­lo-Slavuj je predstavio tance i ja­čke Hrvatov Poljancev (sjever­no Gradišće) i Dolincev (srid­nje Gradišće).

Organizatoru i domaćinu treba odati priznanje i hva­lu, ne samo na velikoj gosto­ljubivosti, nego i na perfektnoj organizaciji. Bilo je zapanjuju­će šta sve može stvoriti i ostvariti angažiran i motiviran tīm i to bez velikih troškova. Rijetko kada se na takvoj vrsti manifestacije moža doživjeti potpuno odgova­rajuća i funkcionirajuća tehni­ka, disciplina u programu profesionalnost u najavljivanju p­r­o­grama itd. — i to sve u šatoru.

Za sudionike smotre je bila priređena i zajednička večera u vatrogasnom domu, gdje su se Koloslavujci morali oprostiti odmah po predaji diploma i poklona, jer ih je če­kao još daleki put kući.

Kolo-Slavuj je poziv na smot­ru u Velikoj bio povezao i s m­a­lom ekskurzijom, studijskim putovanjem u Zagreb. Kao na­stavak seminara o narodnim no­šnjama Hrvatske su posjetili Posudionicu i radionicu narodnih nošnji u Zagrebu, gdje su im ravnatelj, prof. Josip Forjan i stručni djelatnik predstavili djelovanje ustanove uz razgledavanje prostorija u Trenkovoj ulici, u centru Zagreba. Koloslavujci su imali mogućnost pogledati aktualnu izložbu i zaštićenu zbirku nošnji iz različnih krajeva Hrvatske. Posebno za goste iz Austrije su priredili i malu smotru najzn­a­menitijih i primarnih nošnji za pojedine regije.

Navečer su članovi ansambla nastupali na folklornom natjecanju „Drmeš, da“, koje je pokrenuo etnokoreolog i stručnjak za kinetografiju, Goran Kne­žević, a koji se po sedmi put održao u Kazalištu lutaka.

Ansambl Kolo-Slavuj će nastaviti i dalje prema mogućnostima još intenzivirati suradnju s ovim i drugim ustanovama i stručnjacima na području folklora u Z­agrebu odnosno u Hrvatskoj. Na jesen je planirano i sudjelovanje na velikom i značajnom festivalu »Vinkovačke jeseni«, koje se održava sredinom listopada u Vinkovcima. Znači, Kolo-Slavuj „on tour“ — opet u Slavoniju.                    
(gnk)