Na vrijednome daru u ime Hrvatske matice iseljenika zahvalila je v.d. ravnateljica Mirjana Ana-Maria Piskulić. Izrazila je nadu kako će ova donacija biti jedna u nizu onih koje tek slijede i  biti poticaj i drugima da slijede primjer prof. Morovića

Voditeljica Matičina Odsjeka iseljeničke baštine Ljerka Galic prihvatila je u Noći knjige, 24. travnja, vrijednu donaciju knjiga u ime obitelji prof. Ivana Morovića. Uz prisutne članove obitelji, kćer, unuka i unuku, te nazočne goste i djelatnike Matice prof. Galic je obrazložila namjeru donatora, svrhu donacije i obveze primatelja donacije. Naime, prvenstveno, pok. profesor Morović je želio da se knjige iz njegove biblioteke doniraju knjižnici Hrvatske matice iseljenika. Djedov životopis pročitala je unuka Zrinka Kulušić.

Ivan Morović rodio se u Igranama 1905. godine. Učiteljsku školu je započeo u Dubrovniku i nastavio u Šibeniku, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1934. pedagogiju, psihologiju s logikom i hrvatski jezik. Tijekom studija, na Filozofskom fakultetu osniva Pedagoški klub i postaje njegovim prvim predsjednikom. U Zagrebu, od 1937., radi na Eksperimentalnoj oglednoj školi, Građanskoj školi i privatnoj gimnaziji Napredak. Profesor je i na Učiteljskoj školi, Industrijskoj školi i Učiteljskoj stručnoj školi. Kada su 1961. učiteljske ukinute, izabran je za redovitog profesora Pedagoške akademije u Pakracu na Katedri za pedagogiju, koju vodi do umirovljenja. U Pakracu osniva podružnicu Hrvatskog pedagoškog književnog zbora za srednju Slavoniju, čiji je i predsjednik. Za svoj opsežni pedagoški rad dobio je Diplomu Hrvatskog pedagoškog književnog zbora.

Djela: Pleme Morović iz Igrana (1980), Igrane (1981.) i Moje putovanje po kontinentima, od kojih je po jedan primjerak već 1984. s posvetom darovao Arhivu franjevačkog samostana u Makarskoj. Svoje knjige darovao je i Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu i Arhivu HAZU u Zagrebu.

Po umirovljenju, u svojim 70-ima, ostvario je dugogodišnju želju te posjetio mnogobrojnu rodbinu, prijatelje kao i bivše đake i studente u dva velika putovanja po Australiji, Novom Zelandu, SAD-u i Kanadi.

Dio donirane građe koju, poštujući njegovu želju, obitelj donira Hrvatskoj matici iseljenika, rezultat je upravo tih putovanja.

Donacija uključuje: časopis Matice iseljenika Hrvatske MATICA br.: 4/81, 5/81, 9/81, 11/81, 12/81, 1/2 83, Jačke – Mate Miloradić, Željezno 1978., Hrvatska manjina u Rumunjskoj – Grupa autora, Zavod za migracije i narodnosti Zagreb 1980., Iseljenički kalendar Matice iseljenika Hrvatske, Zagreb ’81, ’82, ’83, ’85., Yugoslavs in Louisiana – Milos M. Vujnovich 1974., Gradišćanski Hrvati 1533-1983. Zbornik, Društvo za suradnju s gradišćanskim Hrvatima i hrvatskim manjinama u susjednim zemljama, Centar za istraživanje migracija i narodnosti, Zagreb 1984.,The Yugoslavs in America – Edward Ifkovic, Lerner Publications Co. Minneapolis, Minnesota 1977., Pod australskim nebom – Luka Marković, Zagreb 1973., Hobson County Centenary 1876-1976, Ignac Horvat – Robert Hajszan, Pinkovac 1979., Now respected, once despised Yugoslavs in New Zealand – Andrew D. Trlin, The Dunmore Press Ltd. 1979., Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država – Ivan Čizmić, Globus Zagreb 1982. i Život Hrvata u Sjevernoj Americi – dr. Tresić 1907.

Na vrijednome daru u ime Hrvatske matice iseljenika zahvalila je v.d. ravnateljice HMI-ja Mirjana Ana-Maria Piskulić. Izrazila je nadu kako će ova donacija biti jedna u nizu onih koje tek slijede i biti poticaj i drugima da slijede primjer prof. Morovića.

Tekst: Diana Šimurina-Šoufek; Fotografije: Ivana Tepeš Galić

 <img src="images/dogadanja/2017/04/170428-donacija3.jpg” alt=”” width=”200″ height=”133″ />