Nakon sv. mise za patera Blazovića, koju će služiti Tome Krojer u crkvi, u župnom domu održat će se promocija knjige »Dopisivanje AB-DZ« autorice Doroteje Zeichmann

Prezentacije knjige »Dopisivanje AB-DZ« autorice Doroteje Zeichmann, koja sadrži prepisku autorice i patera Augustina Blazovića, i pjesmice; bit će održana u Klimpuhu. Nakon sv. mise za patera Blazovića, koju će služiti Tome Krojer u crkvi, u župnom domu održat će se promocija knjige posvećene obljetnici smrti patera Augustina Blazovića.
Dorotea Zeichmann-Lipković (1957.) hrvatska je pjesnikinja, autorica romana i prevoditeljica iz austrijskog dijela Gradišća. Rođena je i živi u selu Klimpuhu. U Željeznom je završila srednju školu, a studirala je u Beču. U tom razdoblju počela se baviti pisanjem. Bila je aktivna članica Hrvatskog akademskog kluba.
Prije 10 godina, 10. svibnja 2004. umro je pater Augustin Blazović. Tada 83-godišnji benediktinac i rođeni Frakanavac bio je jedan od najistaknutijih gradišćanskohrvatskih književnika. Za književno stvaranje dobio je i kulturnu nagradu Gradišća i Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvata.
Nakon benediktinske gimnazije u Kisegu stupio je u red benediktinaca u Pannonhalmi. Godine 1949. se vraća u Austriju završiti svoje studije sociologije i filozofije na Sveučilištu u Beču.
Prva zbirka pjesama bila je”Vigilija”, a knjiga “Svidočanstvo za vjeru” je publicirana je prilikom 75. rođendana, a kao zadnje knjige su mu izašli roman “Čežnja” i teološka knjiga “Otvorite zviranjke”. Napisao je i “Žitak svecev” u četiri sveska, prevodio je dvije knjige Staroga zavjeta, i to “Psalme” kot i “Knjigu mudrosti”.
Godine 1949. postaje dušobrižnik za Gradišćanske Hrvate u Beču. U ovoj službi ostao je do smrti, dakle punih 55 godina. Blazović je prije toga napisao znanstvena djela na mađarskom i njemačkom, a tada je počeo pisati i na hrvatskom.
1950-ih je Blazović bio aktivni suradnik studentskoga časopisa “Glas”, u kom je i počeo objelodanjivati svoju prvu dramu “Hiža Drašković”. Od 1956. do 1978. Bio je urednik “Crikvenoga glasnika”.
(Hrvatske novine/Hrvatska redakcija ORF-a)