Najstarija mornarička bratovština na svijetu je ispred zgrade općine Kotor preuzela državnu zastavu te tradicionalno obišla grad do glavnih gradskih vrata, gdje je predano izvješće viceadmiralu Iliji Radoviću, nakon čega je općinski predsjednik Kotora Aleksandar Stjepčević uručio predstavnicima Mornarice ključeve grada. Na taj simboličan način drevna Mornarica preuzela je trodnevnu vlast u Kotoru

Ključevi Kotora predani su Bokeljskoj mornarici koja je na taj simboličan način preuzela trodnevnu vlast u tom crnogorskom gradu. Dan Bokeljske mornarice tradicionalno je proslavljen nizom svečanosti . naime, 26. lipnja 1463. godine izdan je prvi Statut Bokeljske mornarice koja taj datum slavi kao svoj dan.
Najstarija mornarička bratovština na svijetu je ispred zgrade općine Kotor preuzela državnu zastavu te tradicionalno obišla grad do glavnih gradskih vrata, gdje je predano izvješće viceadmiralu Iliji Radoviću, nakon čega je općinski predsjednik Kotora Aleksandar Stjepčević uručio predstavnicima Mornarice ključeve grada.
Na taj simboličan način drevna Mornarica preuzela je trodnevnu vlast u Kotoru.
“Slavna Mornarico, predajem Vam ključeve grada Kotora, da ga čuvate od svih zala, kao što ste to vjekovima činili, na ponos ne samo našeg grada Kotora već i njegove regije, našeg doma Boke Kotorske”, kazao je Stjepčević.
Nakon ceremonijalnog nastupa na Trgu od oružja odigrano je kolo Bokeljske mornarice koje se izvodi u dvanaest figura. Po drevnom običaju na samom kraju u kolo su ušli viceadmiral, predsjednik općine, mali admiral, časnici i dočasnici noseći crnogorsku i zastavu Bokeljske mornarice.
(Narod.hr.)

Fotogalerija