Rujan je jedini mjesec u kojemu se slave četiri kirvaja. Osmoga rujna slave svoj kirvaj mještani sela Jabalča, 12. rujna imaju Klokotičani svoj drugi kirvaj, a tjedan dana kasnije, 21. rujna, slavi župa Lupak. Na blagdan sv. Mihaela, Gabrijela i Rafaela, 29. rujna, mještani sela Vodnika slave svoje zaštitnike sela

 

 

Svih sedam sela u kojima žive karaševski Hrvati diče se, osim ljepotom krajolika, mjesta u kojima žive i svojim kulturnim i vjerskim blagom. Jedan takav primjer jest i tradicionalni običaji vezan uz proslavu župnog blagdana, poznat pod nazivom „kirvaj“. 
Za proslavu kirvaja mještani sela spremaju se kako duhovno tako i materijalno. Davno se moralo obvezno ići pomoći rodbini koja je slavila kirvaj, dan-dva prije, a ona bi bila uzvraćena svečanom gozbom. Gosti i cijela obitelj išli su najprije na sv. misu, a družili bi se i veselili uz nedjeljni ručak i seoski ples. Danas toga običaja više nema.

Samo u jednom selu, Klokotiču, još se njeguje tradicija oblačenja narodne nošnje na seoskome plesu. Na blagdan župe, 12. rujna, kada katolički vjernici slave Ime Marije, na kirvaju se još poštuje tradicija da djevojka koja je završila osnovnu školu na plesu bude obučena u narodnu nošnju. Isto tako u nošnju je obučena i mladenka, koja je imala svadbu do proslave kirvaja, i to „s krpom na glavi“ (simbolom udane žene). Ove godine tako obučene bile su dvije mladenke iz Klokotiča i sedam djevojaka s „partom na glavi“.

Rujan je jedini mjesec u kojemu se slave četiri kirvaja. Osmoga rujna, na blagdan Male Gospe, slave svoj kirvaj mještani sela Jabalča, 12. rujna, na blagdan Imena Marijina, imaju Klokotičani svoj drugi kirvaj, a tjedan dana kasnije, 21. rujna, na blagdan sv. Apostola Mateja slavi svoj kirvaj župa Lupak. Na blagdan sv. Mihaela, Gabrijela i Rafaela, 29. rujna, mještani sela Vodnika slave svoje zaštitnike sela.
(http://www.zhr-ucr.ro/)

Tekst: Slaviţa-Maria Muselin