HKM Hamburg proslavila je svečano Dane Misije – Kažotićevo. Na središnjoj proslavi euharistijsko slavlje u katedrali Svete Marije predvodio je gospićko-senjski biskup Mile Bogović, u koncelebraciji s dominikanskim provincijalom o. Antom Gavrićem, voditeljem Misije o. Mirkom Jagnjićem i kapelanom o. Dominikom Gerbicem. Liturgijsko pjevanje predvodio je zbor Misije pod vodstvom dominikanke s. Jasne Matić 

Hrvatska katolička misija Hamburg proslavila je svečano Dane Misije – Kažotićevo. Na središnjoj proslavi 29. studenoga euharistijsko slavlje u katedrali Svete Marije predvodio je gospićko-senjski biskup Mile Bogović, u koncelebraciji s dominikanskim provincijalom o. Antom Gavrićem, voditeljem Misije o. Mirkom Jagnjićem i kapelanom o. Dominikom Gerbicem. Liturgijsko pjevanje predvodio je zbor Misije pod vodstvom dominikanke s. Jasne Matić.
Središnjoj proslavi prethodila je trodnevna duhovna priprava koju je u crkvi Sv. Olafa predvodio dominikanac o. Stipe Jurič, profesor Svetog pisma i dekan Teološkoga fakulteta Papinskoga sveučilišta sv. Tome Akvinskoga (Angelicum) u Rimu. U subotu, 28. studenoga o. Stipe Jurič održao je predavanje o osamstotoj obljetnici dominikanskog reda.
Godine 2009. HKM Hamburg proslavila je 40 godina pastoralnoga djelovanja na području sjeverne Njemačke i tada ju je hamburški nadbiskup, na prijedlog Hrvatske dominikanske provincije, stavio pod zaštitu prvog blaženika Crkve u Hrvata bl. Augustina Kažotića. Otada Hrvati u Hamburgu svake godine na prvu nedjelju došašća svečano slave Dane Misije – Kažotićevo. U Misiji djeluju dvojica svećenika dominikanca i dvije dominikanke.
(IKA)