Kazališna grupa Nova Gora komediju je predstavila na Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak, a igrat će je i iduće dvije subote u krčmi Živković-Novaković

Kazališna grupa Nova Gora na Uskrs je imala premijeru nove produkcije autora Roberta Novakovića „Zdenac mladosti“.
Klijentice klinike u komediji nisu zadovoljne sa svojom karijerom, imaju probleme s muževima i.t.d. To znači da je dijeta zapravo samo metafora za to, da smo nezadovoljni, kaže Novaković.
Otkada smo igrali „Don Camillo i Peppone” vidimo, da smo i za njemačku jezičnu publiku zanimljivi, veli Novaković. Zbog toga mu je bilo jasno da u komediji, uz hrvatske uloge, mora biti i njemačkih. Tako se u klinici „Zdenac mladosti“ govori hrvatski. Budući dva gosta razumiju samo njemački, dolazi do zabuna. Pri pisanju mi se je i dogodilo, da onda neke figure u hrvatski jezik jako mišaju nimške riči, veli Novaković.
Martin Novaković i Jožef Hartmann u svojoj režiji jako dobro povezuju uvjete tradicionalnoga teatra s mogućnosti novih putova.
Kazališna grupa Nova Gora komediju je predstavila i na Uskrsni ponedjeljak i igrat će je i iduće dvije subote, 7. i 14. travnja, oba puta u 18.00 sati u krčmi Živković-Novaković.
(Hrvatska redakcija ORF-a)