Hrvatske kardinale Vinka Puljića i Josipa Bozanića otpratili su u konklave rektor Zavoda msgr. Jure Bogdan, kotorski biskup msgr. Ilija Janjić, i svećenici studenti: Josip Knežević, Robert Tonsati, Darko Rogina i Željko Faltak

Godina vjere ostat će zabilježen u povijesti Katoličke crkve i svijeta po početku konklava za izbor novoga pape. Dekan kardinalskoga zbora Angelo Sodano predvodio je u bazilici Sv. Petra jučer u 10.00 sati koncelebriranu sv. misu u zajedništvu sa svim kardinalima iz cijeloga svijeta koji su došli u Rim na izbor novoga pape. Koncelebrirali su kardinali izbornici njih 115 i ostali kardinali koji ne ulaze u konklave budući da su navršili 80 godina života. Bazilika Sv. Petra bila je prepuna biskupa, diplomatskih predstavnika, građanskih vlasti, svećenika, redovnika, časnih sestara i pobožnih vjernika. Mnoštvo ih je ostalo vani i pratilo zbivanja u bazilici. Stotine milijuna po cijelome svijetu pratilo je na televizijskim ekranima izravno misu za izbor rimskoga prvosvećenika (PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE).
Nakon sv. mise kardinali izbornici povukli su se u Domus Sanctae Marthae u Vatikanu gdje će boraviti sve vrijeme do izbora novoga Pape. Hrvatske kardinale Vinka Puljića i Josipa Bozanića otpratili su u konklave rektor Zavoda msgr. Jure Bogdan, kotorski biskup msgr. Ilija Janjić, i svećenici studenti: Josip Knežević, Robert Tonsati, Darko Rogina i Željko Faltak.
Istoga dana poslije podne u 16.30 sati 115 kardinala izbornika krenuli su u procesiji iz „Capella Paolina” u Apostolskoj palači u Sikstinsku kapelu. Na čelu procesije bio je Isusov križ i Evanđelje. U izuzetno važnome trenutku za život Crkve, molili su pomoć i zaštitu nebeske proslavljene Crkve pjevajući litanije Svih Svetih. Nakon toga izmolili su pjevajući – molitvu Duhu Svetome Veni Creator. Svaki kardinal pojedinačno položio je potom ruku na Evanđelje i izgovorio riječi prisege. Naposljetku papinski ceremonijar msgr. Guido Marini uputio je poziv riječima «Extra omnes”svima koji ne sudjeluju u izboru da napuste Sikstinsku kapelu što su ovi i učinili.
S kardinalima izbornicima iza zatvorenih vrata Sikstinske kapele ostali su ceremonijar msgr. Guido Marini i malteški kardinal augustinac Prosper Grech, O.S.A. koji će kardinalima izbornicima održati meditaciju – nagovor. Nakon toga i njih dvojica su napustili Sikstinsku kapelu. Kardinal Givanni Battista Re predsjeda konklavama.
Da bi bio valjano izabran novi papa treba imati barem 77 glasova od 115 mogućih. Crkva u ovim trenutcima po cijelome svijetu moli za kardinalski zbor, za izbor novoga Pape. Događaj je pobudio veliku medijsku pažnju na svjetskoj razini. Tako je npr. priopćeno u utorak, 12. ožujka poslijepodne, da je u Vatikanskome nadležnome uredu akreditirano više od 5.600 novinara iz cijeloga svijeta za praćenje izbora novoga pape.

Na Vatikanskoj službenoj stranici od 12. ožujka 2013. Nalazi se popis popis kardinala izbornika koji su ušli u konklave. Popis je sačinjen prema precedenciji počevši od reda kardinala biskupa, đakona i prezbitera.
(http://www.sveti-jeronim.org)