Popularni kalendar u cjelini je dostupan svim zainteresiranim istraživačima i drugim korisnicima

Krajem rujna ove godine digitaliziran je i objavljen „novi tečaj“ godišnjeg kalendara Subotička Danica na portalu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, a može mu se pristupiti na linku: zkvh.org.rs te je tako popularni kalendar u cjelini dostupan svim zainteresiranim istraživačima i drugim korisnicima.
(ZKVH)