Proslava 35 godina postojanja hrvatskih društava Jadran i Hrvatska žena organizira se u Limhamnu. Gostuje Grupa 047 iz Karlovca

 

Proslava 35 godina postojanja hrvatskih društava Jadran i Hrvatska žena organizira se 29. rujna u Limhamnu.

Program proslave obuhvaća kulturni i zabavni dio, a gostuje Grupa 047 iz Karlovca.
(http://hr.kroatiskariksforbundet.org)