Direktorica Elvira Heisinger kaže kako imaju za ovaj jubilej planirano cijeli niz priredaba. Namjeravaju s učenicima uvježbati skečeve, pjesme i plesove. Jubilej, na koga se spremaju, namjeravaju slaviti 17. srpnja u Kugi

Dvojezična nova srednja škola Veliki Borištof ove školske godine slavi 50. obljetnicu postojanja. Jubilej, na koga se spremaju, namjeravaju slaviti 17. srpnja u Kugi. Škola je počela djelovati kao glavna škola već 1965.
Direktorica Elvira Heisinger kaže kako imaju za ovaj jubilej planirano cijeli niz priredaba. Namjeravaju s učenicima uvježbati skečeve, pjesme i plesove.

  

Dvojezičnu novu srednju školu Veliki Borištof pohađa 47 učenika, a u tri razredi ih podučava 12 učitelja. Na inicijativu direktora Mirka Berlakovića se glavna škola u okviru školskoga pokusa vodila kao dvojezična glavna škola, a 1994. ljeta se to i uvelo u manjinskom školskom zakonu. Godine 2008. je na školi krenuo modelni školski pokus Nove srednje škole s težištem na dvojezično podučavanje, a od jeseni 2012. Dvojezična je nova srednja škola postala redovna škola.
(Hrvatska redakcija ORF-a)