Koncelebriranu svetu misu u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima predvodi i propovijeda msgr. Ratko Perić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski. Nakon mise u crkvi slijedi predstavljanje dviju novih knjiga objavljenih ove godine u svetojeronimskome nizu „Collectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe“

Susret hrvatskih rimskih studenata i proslava blagdana sv. Nikole Tavelića, šibenskog franjevca mučenika, održat će se u nedjelju, 16. studenoga.
Koncelebriranu svetu misu u 18.00 sati, u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima, predvodi i propovijeda msgr. Ratko Perić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski. Nakon sv. mise u crkvi slijedi predstavljanje dviju novih knjiga objavljenih 2014. godine u svetojeronimskome nizu „Collectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe“:
1. Fabijan Veraja, Nikola Moscatello savjetnik Jugoslavenskog poslanstva pri Svetoj Stolici. “Uspomene” u svijetlu dokumenata. Doprinos povijesti katolicizma u Jugoslaviji (1922.-1946.). “Uspomene” popratio bilješkama Stipe Kljajić/Nicolai Moscatello “Memoria” documentis illustrata. Quinque lustra a consiliis Jugoslaviae apud Sanctam sedem. Res catholicae fidei in Jugoslavia historiam respicientes (1922-1946). “Memoriam” annotavit Stipe Kljajić, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima – Crkva u svijetu, Rim – Split, 2014., str. 426 + Table 16.
2. Domagoj Tomas (priredio), Pet redaka Rimski dnevnik svećenika Ivana Tomasa 1943.-1944., Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima u Rimu. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju. Biskupski Ordinarijat Mostar, Rim-Osijek-Mostar, 2014., str. 250.
U pripremi je i «Hrvatski rimski adresar 2014./2015.» pa se nadamo da ćemo ga toga dana predstaviti i podijeliti.
(www.sveti-jeronim.org)