Hrvatski savez kao krovna organizacija svih udruga planira u rujnu i listopadu aktivnosti koje organiziraju članice, i to Boćarski turnir HD Croatia Katarina Zrinski / Göteborg, Seminar odbora žena HD Velebit / Göteborg, 10. Smotra hrvatske kulture HKD Jadran / Malmö i 25. turnir malog nogometa Tomislav Cup HD Croatia / Värnamo

Hrvatski savez kao krovna organizacija svih udruga planira u rujnu, listopadu i prosincu aktivnosti koje organiziraju učlanjene udruge. Boćarski turnir HS-a u organizaciji HD Croatia Katarina Zrinski / Göteborg održan je u subotu, 12. rujna. Seminar odbora žena HS-a u organizaciji HD Velebit / Göteborg održava se od petka, 2. listopada do nedjelje, 4. listopada. 10. Smotra hrvatske kulture HS-a u organizaciji HKD Jadran / Malmö, održava se u subotu, 24.10. Tradicionalni, 25. turnir malog nogometa Tomislav Cup HS-a u organizaciji HD Croatia / Värnamo, održava se u subotu, 5.12.
(hr.kroatiskariksforbundet.org)