Na dvadesetak stranica ovog izdanja su tekstovi o školi, potrebama i ciljevima izobrazbe koji su objavljivani u Riječi u razdoblju od više od dva desetljeća

U slijedu redovnih susreta Hrvatske kulturne zajednice – ogranka Matice hrvatske u Wiesbadenu (HKZ/OMH-Wi) u srijedu, 13. rujna bit će predstavljeno izvanredno izdanje časopisa Riječ.
Na dvadesetak stranica ovog izdanja su tekstovi o školi, potrebama i ciljevima izobrazbe. Radi se o tekstovima koji su objavljivani u Riječi u razdoblju od više od dva desetljeća i predstavljaju sliku zanimanja Kulturne zajednice za izobrazbu i školsku nastavu. Hrvatska čitaonica u krugu HKZ/OMH-Wi ima upravo zadaću i pruža mogućnost, ne samo za ugodan susret nego i širenje horizonta vlastitoga znanja.
Ovim brojem izvanrednog izdanja Riječ predstavlja mali ali važan doprinos HKZ/OMH-Wi u prosvjetiteljskom radu iseljenih Hrvatica i Hrvata, hrvatskih građana u Njemačkoj.
Broj donosi izbor rada i suradnje koja se objavljivala i bilježila tijekom 25 godina izlaženja časopisa, a radovi su bili objavljivani ne samo u Riječi, nego i Zborniku Hrvatske matice iseljenika, Glasniku Društva bivših studenata Zagrebačkog sveučilišta u Frankfurtu i Zagrebu.
Sadržaj ove brošure treba poslužiti sudionicima radionice Hrvatske kulturne zajednice – ogranka Matice hrvatske u Wiesbadenu koja se održava u Domu kardinala Kuharića (Hrvatska katolička misija)
Radionica se održava u Domu kardinala Kuharića (Hrvatska katolička misija), Holsteinstr. 15a, (ugao Waldstrasse 39a) Wiesbaden, 13. rujna s početkom u 19:00 sati.
(Hrvatski glas Berlin)