Muzej Savaria u Sambotelu otvara tijekom godine osam izložaba pod geslom „Jadran – morje blizine“. Prva je bila, „Pod vodom – iznad prošlosti“, a sad slijedi „Pozdravi s Jadrana!“

Muzej Savaria u Sambotelu otvara drugu, od osam, izložaba pod geslom „Jadran – morje blizine“.
Izložba naslova „Pozdravi s Jadrana!“ bavi se odmorom i kulturom kupanja u desetljećima pred Drugi svjetski rat. Rekviziti, od suncobrana do kostima za kupanje, i fotografije, koje su na uvid dali građani Sambotela, bude uspomene na početke turizma.
Prošli tjedan su u istom muzeju otvorili prvu izložbu s naslovom „Pod vodom – iznad prošlosti“. U njoj je prikazan mali dio raznovrsne morske vegetacije, tipične jadranske životinje i podvodne arheološke nalaze iz doba Grka i Rimljana.
Savaria muzej surađuje sa Sveučilištem u Sambotelu, koje svoje biologe i druge študente redovito šalje na ekskurzije u Hrvatsku. Eksponate, koje su donijeli, polkazuju na izložbi, kazao je Šandor Horvath, suradnik Savaria muzeja:
Izložba će od kraja svibnja do početka listopada prezentirati biljni svijet Jadrana. Od sredine srpnja do konca kolovoza će u Hali za umjetnost u Sambotelu izložiti slike i instalacije suvremenih umjetnika koje su inspirirane Jadranom. Suveniri, koje su ljudi donijeli s odmora na Jadranu, će biti predmet zložbe u Savaria muzeju od kraja lipnja do kraja srpnja.
Potom će se otvoriti izložba s naslovom „Selo na jadranskoj obali“ koja je nastala u suradnji s Etnografskim muzejom Pazin. Izložba, koja će biti otvorena do sredine rujna, oblikovana i na hrvatskom jeziku, će se baviti kulturom vina u Istri.
(Hrvatska redakcija ORF-a)