HMI, podružnica Dubrovnik otvorila je izložbenu sezonu u svome prostoru na Prijekome izložbom akademskog slikara Vilima Parića, koji se predstavio s tridesetak svojih crteža tušem iz ciklusa „Vukovi“

Hrvatska matica iseljenika, podružnica Dubrovnik otvorila je 21. svibnja izložbenu sezonu u svome prostoru na Prijekome izložbom akademskog slikara Vilima Parića iz Mostara, koji se u Dubrovniku predstavio s tridesetak svojih crteža tušem iz ciklusa „Vukovi“. Nakon više od dvadeset umjetnika iz Hrvatske i iseljeništva, koji su izlagali u Dubrovniku posredstvom Hrvatske matice iseljenika, sada svoj rad predstavlja jedan od ponajboljih umjetnika mlađe generacije u BiH koji se istaknuo zapaženim izložbama i nagradama.
O djelima iz ovog ciklusa Vilima Parića, zapisao je povjesničar umjetnosti Marin Ivanović: „Vrlo je česta zabluda da je mali format samo manji od velikoga; on je i sadržajno različit, bolje nosi zgusnuti motiv, više odgovara nekoj intimističkoj temi ili omogućuje slikaru da progovori jezikom prekinutog trajanja – skicom, krokijem, umanjenim originalom, a u ovome ciklusu Vilimu Pariću da ustanovi što je u njegovom višegodišnjem ciklusu zapravo motiv, a što njegov antipod. Sasvim je sigurno da na malome formatu ne bi mogao uspostaviti jednaki suodnos formi pa se odlučuje na sirovi crtež kojega kombinira s nanosima laviranog tuša, preklapajući figure kao da su rađene na prozirnim folijama pa jedan volumen ne skriva drugi. Takvo naglašavanje dvodimenzionalnosti i odustajanje od boje kao slikareve „primarne energije“, ostavlja malo prostora za vizualno uzbuđenje, čemu Parić doskače uvodeći lavirani tuš kao slikarsku komponentu. Njegova je uloga na ovim radovima dvojaka – on je na pojedinim crtežima „mi“, a na drugima „oni“. On preuzima ulogu distinkcije između više objekata i figura, naznačuje okolni prostor ili, pak, stvara atmosferičnost, napetost i dinamiku brojnim međutonovima.
Sagledavajući motiv vuka u različitim položajima, suodnosima, međusobnim sukobima i pitanjima, personificirajući ga nazivima crteža (Rasprava, očito je, sugerira kako vukovi međusobno razgovaraju, slično kao i Želja, na kojemu dva vuka upućuju pogled u zvijezdu, zatim su tu Sram, Oprosti i Prošlost) i kvintesencijalnim asocijacijama (crtež Sam), slikar djelu daje širok dijapazon ikonografskih elemenata, sugerirajući tim znakovljem kako postoji i njegovo pitanje i mogući (likovni) odgovor jer ova tema, koliko nam se god može činiti arhetipskom (čemu svakako pridonosi i monokromija koja nas veže s praidejama i prvim crtežima), zapravo je isključivo njegova, intuitivna, suvremena i proširena toliko da dosegne, baš poput Hesseova Stepskog vuka, ništa drugo nego njegovu svakodnevicu i njega samoga.“
Vilim Parić rođen je 10. 5. 1987. u Travniku. Srednju školu završio u Čitluku 2006. godine. Magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, smjer slikarstvo, u klasi profesora Ante Kajinića. Trenutno pohađa doktorski studij „Ars sacra na istoimenoj akademiji. Dosada imao sedam samostalnih izložaba te također izlagao na tridesetak skupnih izložbi. Član je ULUBIH-a od 2013. godine. Također je član Makarskog udruženja likovnih umjetnika od 2014. godine. Sudionik je brojnih likovnih kolonija. Dobitnik je stručne nagrade iz područja slikarstva na natječaju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 2010. godine.
(dubrovacki.hr)