U Hrvatskom vjerskom središtu sv. Nikole Tavelića otvorena je izložba fotografija “Papa Franjo”. Riječ je o fotografijama koje je u Rimu snimila Marija Belošević, katolička novinarka, suradnica Informativne katoličke agencije

U Hrvatskom vjerskom središtu sv. Nikole Tavelića u Buenos Airesu u nedjelju, 3. kolovoza nakon mise koju je predvodio fra Josip Peranić otvorena je izložba fotografija “Papa Franjo”.
Riječ je o fotografijama koje je u Rimu snimila Marija Belošević, katolička novinarka, suradnica Informativne katoličke agencije. Fotografijama se podsjeća na početak pontifikata pape Franje: izbor, audijenciju za novinare, prvi Angelus, svečanu misu početka pontifikata, prvu generalnu audijenciju, Veliki tjedan i Uskrs. Slijede fotografije vezane uz događanja u Godini vjere: susret sa članovima udruga i pokreta o Duhovima, Marijanski dan i kraj Godine vjere, a izložba završava kanonizacijom papa Ivana XXIII. i Ivana Pavla II, te posljednjom generalnom audijencijom u travnju ove godine.
Nakon Hrvatskog vjerskog središta sv. Nikole Tavelića, izložba će biti postavljena na još nekoliko mjesta, među kojima i u Caserosu gdje je djelovala bl. Marija Propetog Isusa Petković.
Autorica fotografija u Argentini boravi u prigodi 99. svjetskog esperantskog kongresa koji je u Buenos Airesu održan od 26. srpnja do 2. kolovoza, a na kojem je sudjelovalo sedamstotinjak esperantista iz pedesetak zemalja iz cijeloga svijeta.
Tijekom kongresa Marija Belošević je predstavila djelatnost Međunarodne udruge katolika esperantista čija je potpredsjednica. U sklopu tog predstavljanja i esperantisti su imali priliku vidjeti fotografije o papi Franji. Priredila je i tekstove za ekumensku molitvu, a dala je doprinos i u dijelu programa kongresa vezanog uz obrazovanje te informiranje.
(IKA)
Lead