Izložba je posvećena istaknutoj hrvatskoj geologinji i paleontologinji Vandi Kochansky-Devidé povodom stote obljetnice njezina rođenja i dvadeset pete obljetnice smrti. Iznimno bogati znanstveni opus, dugogodišnji stručni i sveučilišni rad, muzejski doprinos te pojedinosti iz privatne ostavštine približavaju život i djelo ove po mnogočemu posebne žene

Izložba ‘Vanda Kochansky-Devidé, velika dama hrvatskoga prirodoslovlja’, otvara se u četvrtak, 9. travnja, u 14 sati, u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju te ostaje otvorena do 30. lipnja.
Izložba je posvećena istaknutoj hrvatskoj geologinji i paleontologinji, prvoj ženi akademkinji kod nas, povodom stote obljetnice njezina rođenja i dvadeset pete obljetnice smrti. Iznimno bogati znanstveni opus, dugogodišnji stručni i sveučilišni rad, muzejski doprinos te pojedinosti iz privatne ostavštine na izložbi približavaju život i djelo ove po mnogočemu posebne žene.
Vanda Kochansky-Devidé započela je svoj znanstveni rad u nekadašnjem Mineraloško-geološkom muzeju, današnjem Hrvatskome prirodoslovnom muzeju, 1935. godine. Nedugo potom prešla je na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je ostala do umirovljenja.
Tijekom cijeloga radnog vijeka bila je povezana s Muzejom, a suradnja se očitovala u različitim segmentima geološko-paleontološkog i muzeološkog djelovanja. U skladu s njezinom željom, i danas se u Muzeju čuvaju zbirke na kojima je akademkinja Kochansky-Devidé radila.
Vanda Kochansky-Devidé bila je profesorica koje se generacije studenata geologije rado sjećaju, bila je vrsna znanstvenica čiji su rezultati rada i danas polazište za daljnja istraživanja, bila je prva žena redovita članica Hrvatske akademiji znanosti i umjetnosti. Svi oni koji su je dobro poznavali svjedoče da je i u javnom i u privatnom životu bila jednostavna, drugačija, posebna.  Izložbu prati Međunarodni skup ‘100. obljetnica rođenja akademkinje Vande Kochansky-Devidé‘ , koji će se održati od 9. do 11. travnja u Zagrebu.
(Culturenet.hr)