U suradnji sa sveučilišnom asistenticom na Institutu za slavistiku Sveučilišta Beč, Katarinom Tyran, priredit će izložbu o životu i običajima Gradišćanskih Hrvata

Prigodom Međunarodnoga dana muzeja, 18. svibnja, u Samoboru će otvoriti izložbu o Gradišćanskim Hrvatima. U suradnji sa sveučilišnom asistenticom na Institutu za slavistiku Sveučilišta Beč, Katarinom Tyran, priredit će izložbu o životu i običajima Gradišćanskih Hrvata.
U okviru otvaranja ove foto-izložbe Katarina Tyran će održati i predavanje o Gradišćanskim Hrvatima, kazao je kustos Samoborskoga muzeja Luka Kazimović. Izložba će biti otvorena mjesec dana.
Prošle je godine Samoborski muzej imao po prvi put izložbu na temu hrvatskih manjina izvan Hrvatske. Bila je posvećena Moliškim Hrvatima. Temu će nastaviti izložbom o Karaševskim Hrvatima u Rumunjskoj, najavio je Kazimović.
(Hrvatska redakcija ORF-a)