Kisečko društvo za umjetnost organizira izložbu njegovih 42 fotografskih slika u izložbenoj dvorani Jurišićeve tvrđave

Franjo Milković, slikar fotografijama priprema svoju prvu samostalnu izložbu u Mađarskoj. Kisečko društvo za umjetnost organizira izložbu njegovih 42 fotografskih slika u izložbenoj dvorani Jurišićeve tvrđave u Kisegu.

Rodjeni Vorištanac Milković razvio je vlastitu tehniku obrade fotografija, a stvara isključivo apstraktna djela tako da od triju ili više fotografija stvara jednu sliku koju računalno finalizira. U Kisegu će 10. ožujka predstaviti izbor iz svojih radova.

Izložba Franje Milkovića u Kisegu će biti otvorena do 2. travnja, od utorka do nedjelje od 10.00 do 17.00. sati.
(Hrvatska redakcija ORF-a)