Izložbu fotografija „ Kalamota – daleko od svjetlosti“ u Centru za kulturu Trajko Prokopiev otvorio je Ivan Šerkinić, predsjednik ZHRM- ogranak Kumanovo 

Izložbu fotografija „ Kalamota – daleko od svjetlosti“ Vlaha Brangjolice, pred brojnom publikom u Centru za kulturu Trajko Prokopiev, otvorio je 27. studenoga Ivan Šerkinić, predsjednik ZHRM- ogranak Kumanovo. Na profesionalni opus autora osvrnula se tom prigodom Violeta Kalić.
Vlaho Brangjolica rođen je 1960. godine u Skopju. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji, a 1987. i na Fakultetu likovne umjetnosti u Skopju. Magistrirao je 1995. na Visokoj školi primijenjene umjetnosti u Beču, potom i na Fakultetu likovne umjetnosti (FLU) u Skopju.
Umjetnikova inspiracija – Koločep jedan je od rijetkih, ako ne i jedini jadranski otok koji ima dva naziva. Mjesno stanovništvo gotovo isključivo rabi neslužbeni naziv Kalamota, a sebe naziva Kalamotezima. U prošlosti je otok uvijek nazivan Calamotta. U najstarijem spisu Župnog arhiva na Koločepu iz 1497. godine otok je označen imenom Calamotta. Po svemu se može zaključiti da je naziv grčkog podrijetla, tim više što grčka riječ Kalamos znači ribarski štap. Kalamotezi ribarski štap, odnosno ribarsku trs, i danas nazivaju kalamuća.
Izložba je realizirana na inicijativu Ogranka, a financirao ju je Državni ured za Hrvate izvan RH.
(www.zhrmku.org.mk)