U GalerieRigassi u Bernu otvara se izložba hrvatskog fotografa pod nazivom Matterhorn: DerMythos im Porträt. Osim toga, u Bernu će 1. srpnja biti predstavljena i Šaljićeva knjiga “Matterhorn – PorträteinesBerges / Portraitof a Mountain”

U srijedu, 24. lipnja, u GalerieRigassi u Bernu, otvara se izložba hrvatskog fotografa Nenada Šaljića pod nazivom Matterhorn: DerMythos im Porträt. Dvaput prvonagrađena slikaMaterhorna noću bila je i na naslovnoj stranici Libre broj 33, časopisa Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske. Ta fotografija dobila je dvije prve nagrade: 2012. nagradu National Geographic Photo Contest u kategoriji “mjesto”, a 2013. je serija “Portret Matterhorna” (A PortraitoftheMatterhorn), u kojoj se nalazi i ova fotografija, nagrađena prvom nagradom u kategoriji “krajolici” (Landscape) na Sony World PhotographyAward u Londonu.
Tu fotografiju Nenada Šaljića, i niz drugih,moći će se vidjeti u Bernu, a kasnije i u Zermattu.Osim toga, u Bernu će 1. srpnja biti predstavljena i Šaljićeva knjiga “Matterhorn – PorträteinesBerges / Portraitof a Mountain”.
(www.croatia.ch)

Fotogalerija