Sabor će se održati u Centru za kulturu “Trajko Prokopiev” u Kumanovu u Maloj dvorani u četvrtak, 26. ožujka 2015. godine s početkom u 19.00 sati

Pozivamo sve članove Zajednice, kao i goste da prisustvuju redovitom izbornom saboru kumanovskog ogranka ZHRM-a koji će se održati u N.U. – Centru za kulturu “Trajko Prokopiev” u Kumanovu u Maloj dvorani u četvrtak, 26. ožujka 2015. godine s početkom u 19.00 sati.

Dnevni red:
1. Izvješće o radu ogranka od prošlog sabora do danas, diskusija i usvajanje
2. Izvješće o financijskom poslovanju, diskusija i usvajanje
3. Izbor koordinatora ogranka
4. Izbor administratora ogranka
5. Prijedlog Plana rada ogranka za 2015. godinu
6. Obraćanje kandidata za predsjednika ZHRM-a
7. Smjernice za dalji rad ogranka
8. Razno

Pratite rad Zajednice