Za birače u Švicarskoj Konfederaciji bit će otvorena dva biračka mjesta: u Bernu, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske; Thunstrasse 45; 3005 Bern i u Zürichu, i u prostorijama Generalnog konzulata Republike Hrvatske; Belleriverstrasse 5; 8034 Zürich. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za aktivnu i prethodnu registraciju je 14. svibnja o.g.

Slijedom Odluke predsjednika RH Ive Josipovića („Narodne novine“ 36/2014), izbori za članove u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske održati u nedjelju, 25. svibnja 2014., od 07:00 do 19:00 sati. Za birače u Švicarskoj Konfederaciji bit će otvorena dva biračka mjesta: u Bernu, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske; Thunstrasse 45; 3005 Bern i u Zürichu, u prostorijama Generalnog konzulata Republike Hrvatske; Belleriverstrasse 5; 8034 Zürich.
Kako bi svoje biračko pravo ostvarili u inozemstvu, odnosno kako bi mogli glasovati u Švicarskoj Konfederaciji, birači moraju izvršiti aktivnu, odnosno obaviti prethodnu registraciju. Stoga, u skladu s člankom 29. i 36. Zakona o registru birača („Narodne novine“ 144/2012), u vezi s izborima za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu i Generalni konzulat Republike Hrvatske u Zürichu objavljuju:
OBJAVU O AKTIVNOJ REGISTRACIJI I PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRAČA U ŠVICARSKOJ KONFEDERACIJI I KNEŽEVINI LIHTENŠTAJN
Pozivaju se birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj da izvrše aktivnu registraciju za glasovanje na izborima, i to u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu ili Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zürichu. Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji će na dan izbora boraviti u Republici Hrvatskoj mogu se aktivno registrirati i u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Također, pozivaju se birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji borave u inozemstvu, da izvrše prethodnu registraciju za glasovanje u inozemstvu.
Aktivna i prethodna registracija mogu se obaviti podnošenjem ispunjenog zahtjeva u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu; Thunstrasse 45; 3005; tel: + 41: 31 352 5080; Fax: + 41 31 352 80 59; e-mail: vrhbern@mvep.hr ili u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Zürichu; Belleriverstrasse 5; 8034 Zurich; tel:+ 41 44 386 67 50; Fax: + 41 44 422 83 54; e-mail: zurich@mvep.hr
Zahtjevi se u Veleposlanstvu RH u Bernu i Generalnom konzulatu RH u Zurichu podnose u radno vrijeme za prijem stranaka ili putem pošte ili elektronske pošte ili telefaxa. Potrebno je ispuniti pripadajući obrazac i priložiti presliku važećeg identifikacijskog dokumenta. Za hrvatske državljane s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, molimo da se priloži preslika hrvatske osobne iskaznice.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za aktivnu i prethodnu registraciju je srijeda, 14. svibnja 2014. godine. Istodobno vas obavještavamo da pregled popisa birača možete izvršiti i putem web stranice Središnjeg državnog ureda za upravu, a Središnje evidencije popisa birača i birača upisanih u popis birača Grada Zagreba. Za sva dodatna pojašnjenja, pozivamo vas da se obratite navedenim diplomatsko- konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske.

Obrasci dostupni ovdje