Pjesmaricu „Slavite Gospodina pjesmama“ autor je nedavno izdao u vlastitoj nakladi. Sakupio je 90 duhovnih pjesama za različite prigode tijekom crkvene godine, a pjesmaricu će predstaviti sredinom siječnja u KUGI u Velikom Borištofu

Pjesmaricu „Slavite Gospodina pjesmama“ nedavno je u vlastitoj nakladi izdao Mirko Berlaković. Za autora Mirka Berlakovića je ovo je već treća pjesmarica. Prvu je sastavio 1982. a drugu 1986. zajedno s Martinom Cirkovićem.
U ovoj je Berlaković sakupio 90 duhovnih pjesama za različite prigode tijekom crkvene godine. Najveći dio još nije poznat među Gradišćanskim Hrvatima. Po riječima Berlakovića, to su laude, marijanske jačke/pjesme i one za prvopričesnike.

Sve to su najvećim dijelom nove pjesme, koje je preuzeo iz hrvatskoga, uz neke pjesme koje je već prije prevodio s poljskoga jezika. Time što ljudi dobrovoljno daruju novac za pjesmaricu, namjerava podupirati projekt Ferenca Grandića za Burkinu Faso.
Pjesmaricu „Slavite Gospodina pjesmama“ će predstaviti sredinom siječnja u KUGI u Velikom Borištofu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)