Iz tiska je izašao 35. broj Libre, časopisa Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj, koja je čitateljima predstavljen na proslavi Dana državnosti

Iz tiska je izašao 35. broj Libre, časopisa Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj, koja je čitateljima predstavljen na proslavi Dana državnosti. Kao i dosadašnji, i ovaj broj pun je interesantnih priloga na hrvatskom i njemačkom jeziku, na 48 stranica u boji.
Diplomatski kontakti između Hrvatske i Švicarske bili su posljednjih tjedana intenzivniji nego ikada. I jednoj i drugoj zemlji bilo je u interesu pronaći rješenje oko slobodnog kretanja hrvatskih državljana koje će biti u skladu sa švicarskom inicijativom o ograničavanju useljavanja, ali i sa zahtjevima EU da se hrvatske građane ne diskriminira. Privremeno rješenje je sadržano u kompromisu – Švicarska neće potpisati Protokol o slobodnom kretanju, ali će primijeniti sve što je u njemu sadržano i hrvatskim građanima dozvoliti pristup svom tržištu rada u okviru predviđenih kontingenata. Tako će se od 1. srpnja 2014. za Hrvate koji traže posao godišnje izdavati do 50 dozvola boravka i do 450 dozvola kratkog boravka, te 1000 dozvola za boravak do četiri mjeseca. Ovoj tematici ovaj broj Libre posvećuje više napisa, napisala je u uvodniku glavna urednica Vesna Polić Foglar.
Librini novinari razgovarali su s više sugovornika iz raznih područja, a to su Jeronim Perović i Damir Skenderović, Dino Buršić, Antonio Živolić, Eugenie Pollak i Mathias Behrends.

Sadržaj Libre broj 35

Novi broj Libre možete naručiti mailom na mail-adresi hkk@croatia.ch ili poštom na adresi kluba: HKK-Kroatischer Kulturklub, Postfach, 5401 Baden. (www.croatia.ch)