Dvojezični časopis Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj,. Na 48 stranica u boji, pun je interesantnih priloga na hrvatskom i njemačkom jeziku

Nešto ranije nego prijašnjih godina, pred kraj studenoga 2015., iz tiska je izašla Libra broj 38, dvojezični časopis Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj. Na 48 stranica u boji i ovaj broj Libre pun je interesantnih priloga na hrvatskom i njemačkom jeziku.
Novi broj Libre možete naručiti mailom na mail-adresi ili poštom na adresi kluba HKK-Kroatischer Kulturklub, Postfach, 5401 Baden.

Opširnije