I 39. , svibanjski broj dvojezičnog časopisa Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj koji uredila je Vesna Polić Folgar. Dosadašnje brojeve Libre možete čitati i na stranicu www.libra-hkk.org

Iz tiska je izašao 39. , svibanjski broj dvojezičnog časopisa Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj koji uređuje Vesna Polić Folgar. Dosadašnje brojeve Libre možete čitati i na stranici www.libra-hkk.org. Novi broj Libre možete naručiti e-mailom na mail-adresi hkk@croatia.ch ili poštom na adresi kluba: HKK-Kroatischer Kulturklub, Postfach, CH-5401 Baden.