Glavni urednik Konstantin Vlašić vodio je opširni razgovor s nadzornicom za manjinsko školstvo, Karinkom Vukman-Artner, a o jezičnoj svakidašnjici u školama i o poteškoćama pri podučavanju na hrvatskom jeziku pisale su i brojne učiteljice

Pitanjem o situaciji u dvojezičnim školama Gradišća bavi se aktualno i prvo ljetošnje izdanje časopisa Hrvatskoga akademskoga kluba (HAK) Novi Glas. Glavni urednik Konstantin Vlašić vodio je opširni razgovor s nadzornicom za manjinsko školstvo, Karinkom Vukman-Artner, a o jezičnoj svakidašnjici u školama i o poteškoćama pri podučavanju na hrvatskom jeziku pisale su i brojne učiteljice.
Uz ostalo, broj izvještava o europskoj građanskoj inicijativi Minority SafePack i predstavlja stavove govornika za narodne grupe političkih partija, koje su se u Nacionalnom vijeću bavili tom tematikom. HAK svake godine publicira 4 broja svojega klupskoga časopisa.
(Hrvatska redakcija ORF-a)