Panonski institut je izdao dvobroj svojega Panonskoga lista koji izlazi jedanput godišnje

Panonski institut je izdao dvobroj svojega Panonskoga lista. Ovaj časopis je po prvi put izašao u siječnju 1994., samo na nekoliko stranica. Danas izlazi jedanput godišnje kao dvobroj.

Četverojezični Panonski list, po riječima glavnoga urednika Roberta Hajszana, predstavlja važne i zanimljive događaje u panonskoj regiji ove godine. Povodom 500. obljetnice protestantizma, dio časopisa posvećen je putopisom trgovima Martina Luthera.

Drugo veliko poglavlje se bavi studijskim putovanjem po Balkanu od Slovenije, preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine do Crne Gore i Albanije. Časopis sadrži mnoge kratke članke o jubilejima, zanimljivostima kao i i sjećanjima na zaslužne ljude panonske regije. Panonski list Panonskoga instituta u Pinkovcu opseže 132 stranice.
(Hrvatska redakcija ORF-a)