Danijela Farkaš iz Fileža je umjetnički oblikovala dijelove ovogodišnjeg kalendara, koji se mogu otkinuti i koristiti kao čestitke za različite prilike, i to na hrvatskom jeziku

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (HKD) je opet izdalo zidni kalendar za iduću 2015. Kalendar ima malu inovaciju. Danijela Farkaš iz Fileža je umjetnički oblikovala dijelove kalendara, koji se mogu otkinuti i koristiti kao čestitke za različite prilike, i to na hrvatskom jeziku.
Tajnika HKD-a, Matthiasa Wagnera, su lani ljudi nazvali i tražili kalendar, tako da ga je društvo ove godine opet dalo tiskati.
Članovi HKD-a dobit ćekalendar besplatno na kućnu adresu, a drugi zainteresirani ga mogu naručiti kod društva, u uredima u Željeznom i Borti. (Hrvatska redakcija ORF-a)