Izašla su prva dva broja višejezičnoga Panonskoga lista, koga izdaje Panonski institut u Pinkovcu na čelu s predsjednikom Robertom Hajszanom. U jubilarnom, 35. broju na 120 stranica uglavnom se bilanciraju događaji u protekloj godini

Izašla su prva dva broja višejezičnoga Panonskoga lista, koga izdaje Panonski institut u Pinkovcu na čelu s predsjednikom Robertom Hajszanom. U jubilarnom, 35. broju na 120 stranica uglavnom se bilanciraju događaji u protekloj godini.
Neke od tema u aktualnom Panonskom listu su otvaranje etnomemorijalnoga centra u Koljnofu ili projekt „Po staza naših starih“ u organizaciji Franje Pajrića. Tu su članci Josipa Seršića i autora Petra Paula Wiplingera, pjesme Antona Leopolda, Ante Marka Šarunića ili Adnadina Jašarevića.
(Hrvatska redakcija ORF-a)