Rječnik je namijenjen ponajprije učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i svima onima koji žele imati sažeti jezični priručnik hrvatskoga jezika. Opsegom, formatom i težinom potpuno prilagođen svjetskim standardima za upotrebu i svakodnevno korištenje u nastavi, prvi je rječnik čiji vokabular je sastavljen prema analizi jezika iz školskih udžbenika i aktualnom školskom kurikulumu

Autori Anićevog školskog rječnika su, uz osnovni autorski korpus Vladimira Anića, trenutno najveći znanstveni stručnjaci na tome području danas u Hrvatskoj, voditelji katedri za hrvatski jezik na dva fakulteta – Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Filozofskom fakultetu u Rijeci – prof. dr. sc. Ivo Pranjković i prof. dr. sc. Lada Badurina, priopćili su iz Znanja.
Anićev školski rječnik odobrilo je Ministarstva kao edukativno sredstvo u nastavi, a namijenjen je ponajprije učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i svima onima koji žele imati sažeti jezični priručnik hrvatskoga jezika. Opsegom, formatom i težinom potpuno prilagođen svjetskim standardima za upotrebu i svakodnevno korištenje u nastavi, prvi je rječnik čiji vokabular je sastavljen prema analizi jezika iz školskih udžbenika i aktualnom školskom kurikulumu, stoji u priopćenju izdavača.
Rječnik sadrži ukupno 17 000 nosećih natuknica, od kojih okosnicu sačinjava 10 000 osnovnih riječi koje se pojavljuju u školskim udžbenicima (u Rječniku su obilježene zvjezdicom). Po koncepciji je i obradi riječi bliži normativnim rječnicima negoli opisnim rječnicima. To znači da riječi koje obrađuje pripadaju najvećim dijelom standardnom jeziku ili se na takve riječi upućuje. Rječnik sadrži i određen broj riječi koje pripadaju regionalnom ili razgovornom registru jezika, a uvrštene su zbog učestalosti i udomaćenosti u jeziku.
‘Za neke od njih govornici hrvatskoga jezika možda misle da pripadaju jezičnome standardu (npr. pegla, frižider), pa je Anićev školski rječnik hrvatskoga jezika pravo mjesto da korisnika poučimo, te s regionalne ili razgovorne riječi uputimo na standardnojezičnu’, navode izdavači.
Svaka natuknica ima gramatički opis riječi kao i pravopisni standard (uključujući i varijante), definira jedno ili više značenja, daje suvremene primjere upotrebe riječi. Ovom je izdanju Anićeva školskog rječnika dodan jedan novi element – jezični savjeti. To su sažete upute ili upozorenja o pravilnoj upotrebi riječi, gramatici, pravopisu i sl. Savjeti su vidljivo smješteni u posebne okvire uz riječ ili uz riječi na koje se odnose. Na taj način korisnik može dobiti brze i pouzdane odgovore na jednostavne i učestale jezične nedoumice bez dodatnog posezanja za jezičnim savjetnicima ili sličnim priručnicima – ne ide se od pravila prema riječi ili primjeru, već se uz riječ koju korisnik traži nalaze pravila i savjeti kako ju koristiti, na što paziti i kako izbjeći grešku u pisanju ili govoru.
Hrvatski jezikoslovac i leksikograf Vladimir Anić (1930. -2000.) u Zagrebu je polazio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Filozofskom fakultetu. Od 1960. bio je asistent, zatim docent i izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1974. izvanredni je, a od 1976. redovni profesor i voditelj Katedre za suvremeni hrvatski književni jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na gostovanjima u Njemačkoj, Švedskoj i u Sloveniji. Školsku godinu 1966/67. proveo je na Sveučilištu u Bonnu, Njemačka. U stručnim časopisima te u kulturnim rubrikama tjednih i dnevnih listova Vladimir Anić je objavio više od 200 studija, rasprava, stručnih radova i članaka o općim lingvističkim i kroatističkim temama. Objavio je ova djela: Jezik Ante Kovačića, Glosar za lijevu ruku, Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (s Josipom Silićem), Pravopis hrvatskoga jezika (s Josipom Silićem), Rječnik hrvatskoga jezika, Jezik i sloboda, Rječnik stranih riječi (s Ivom Goldsteinom). Za svoje životno djelo, Rječnik hrvatskoga jezika, Vladimir Anić nagrađen je 2000. godine Nagradom grada Zagreba.
(tportal.hr)