Za novog predsjednika HGDCG-a jednoglasno je izabran Mario Brguljan, na mandat od 4 godine, za potpredsjednicu Dijana Milošević, a za tajnicu Vivijan Vuksanović

Osmoga svibnja održana je konstitutivna sjednica novoizabranog UO HGDCG-a. Na sjednici su birani predsjednik, podpredsjednik i tajnik UO društva. Za novog predsjednika HGDCG-a jednoglasno je izabran Mario Brguljan, na mandat od 4 godine, za potpredsjednicu Dijana Milošević, a za tajnicu Vivijan Vuksanović.
Novoizabrani predsjednik Mario Brguljan i prvi predsjednik Tripo Schubert, u ime HGDCG, zahvalili su se dosadašnjem predsjedniku Mirku Vičeviću na angažmanu i uspješnom rukovođenju.. Uz riječi zahvale, uručeni su i simbolični darovi u ime Hrvatskog građanskog društva CG.
(hrvaticg.com)