Članovi Savjeta su Ljerka Dragičević, zastupnica u parlamentu CG, Marija Vučinović, ministrica u Vladi CG a tajnim glasovanjem izabrani su: Ilija Janović, Ljerka Sindik, Zvonimir Deković, Filip Janjić, Adrijan Vuksanović, Josip Gržetić, Ružica Lazarević, MarinČaveliš, Vladimir Marvučić, Dijana Milošević, Anton Perčin, Milena Pilastro-Kovačić, Zrinka Velić, Jurica Žarković i Mirko Vičević

U Domu kulture “Josip Marković”u Donjoj Lastvi 5. Srpnja je održana elektorska skupština za izbor članova Hrvatskog savjeta Crne Gore, koji ima za cilj zastupati i predstavljati hrvatsku nacionalnu manjinu.
Skupštinom je predsjedavao najstariji elektor Mato Krstović, dok mu je u radu pomagao Sabahudin Delić, pomoćnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.
Elektori su tajnim glasovanjem izabrali novi sedamnaestočlani Hrvatski savjet Crne Gore. Po funkciji članovi Savjeta su Ljerka Dragičević, zastupnica u parlamentu CG, Marija Vučinović, ministrica u Vladi CG a tajnim glasovanjem izabrani su: Ilija Janović, Ljerka Sindik, Zvonimir Deković, Filip Janjić, Adrijan Vuksanović, Josip Gržetić, Ružica Lazarević, MarinČaveliš, Vladimir Marvučić, Dijana Milošević, Anton Perčin, Milena Pilastro-Kovačić, Zrinka Velić, Jurica Žarković, Mirko Vičević.
Novi saziv Hrvatskog savjeta Crne Gore na prvoj idućoj sjednici izabrat će izvršne organe i predsjednika Savjeta.Mandat članovima Savjeta traje pet godina. (Radio Dux)