Štagljar je nagradu dobio zajedno sa svojom postdoktorandicom Julie Petschnigg, i to za razvitak MaMTH tehnologije. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje za high tech inovacije iz područja medicine i računarstva koje imaju potencijal poboljšati kvalitetu života ljudi kao i veliki komercijalni aspekt 

Jedan od naših vodećih znanstvenika u svijetu, molekularni biolog Igor Štagljar sa Sveučilišta u Torontu dobio je još jedno veliko priznanje za svoj rad. Pod pokroviteljstvom kanadske Vlade, Vlade Provincije Ontario i matičnog Sveučilišta u Torontu dodijeljena mu je nagrada “Inovator godine”.
Štagljar je nagradu dobio zajedno sa svojom postdoktorandicom Julie Petschnigg, i to za razvitak MaMTH tehnologije. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje za high tech inovacije iz područja medicine i računarstva koje imaju potencijal poboljšati kvalitetu života ljudi kao i veliki komercijalni aspekt.
– Nagrađenom MaMTH tehnologijom smo prošle godine otkrili novi biomarker za liječenje karcinoma pluća, protein pod nazivom Crk II. Moja grupa momentalno primjenjuje istu tehnologiju na otprilike 500-njak ostalih proteina, uzročnika 500-njak različitih ljudskih bolesti. Dotična tehnologija ima ogromni komercijalni potencijal – upravo smo u završnoj fazi osnivanja nove biotehnološke kompanije pod nazivom “Protein Network Sciences” koju osnivam sa kolegom dr. Ivanom Plavecom, također bivšim studentom Sveučilišta u Zagrebu i u Zürichu, a koja će biti locirana u Silicijskoj dolini u Kaliforniji– poručio je Štagljar.
(Večernji.hr)