Jezikoslovka Nives Opačić rekla je u utorak na predavanju pod nazivom “Hrvatski standardni jezik – još jedna ugrožena vrsta”, održanom u Matici hrvatskoj, kako potreba za stvaranjem standardnoga jezika nastaje u trenutku kad se javlja potreba za međusobnim razumijevanjem u cijeloj jezičnoj zajednici

Na predavanju u Matici hrvatskoj Opačić je govorila o tome kakav je hrvatski jezik danas te ugrožavaju li dijalekti standardni jezik.

Istaknula je kako je hrvatski standardni jezik normiran te da je on jedna vrsta nadgovora koji se nigdje ne govori pa ga zato svi trebaju učiti.

Ocijenila je kako je u standardnom jeziku posebno ugrožen naglasni sustav te poručila da bi u školama djecu trebalo učiti standardnom jeziku.

Opačić smatra kako dijalekti uništavaju standard, ali i novopridošli govori koji su, kako tvrdi, tijekom rata pristigli u druge sredine i uništavaju izvorne dijalekte.

Nives Opačić rodila se 1944. u Vukovaru. Od 1974. do 2004. predavala je kulturu govorenja, čitanja i pisanja studentima kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1972. do 1974. radila je kao ugovorni lektor hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu, a od 1979. do 1981. na Sveučilištu u Rimu. Autorica je više knjiga, među kojima i knjige “Iza riječi (prtinom i cijelcem)”.
(Fenix-magazin/SIM/Hina; Foto: faH)